Stephanie Schultz Lundberg

Kontakt associeret partner, advokat Stephanie Schultz Lundberg:

Mobil: 4274 7922

E-mail: [email protected]

Faglig profil

Stephanie arbejder primært med familie/arveret, herunder separationer og skilsmisser, bodelinger og dødsbobehandling. Stephanie bistår desuden med oprettelse af fremtids- fuldmagter, ægtepagter og testamenter.

Derudover arbejder Stephanie med retssager, overdragelse af fast ejendom, og er specialiseret i tvangsauktioner.

Medlemskaber

  • Danske Familieretsadvokater
  • Danske Arveretsadvokater
  • Danske Advokater

Uddannelse og baggrund

  • uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2015
  • beskikket advokat i 2022
  • møderet for Sø- og Handelsretten samt Landsretterne siden 2022