Dødsboer

Vi har mange års erfaring med behandling af dødsboer, hvor vi bistår arvinger med at gennemføre et privat skifte af et dødsbo. Advokat Johnny Mæhlisen er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Horsens, og har derfor en omfattende og mangeårig ekspertise i behandling af dødsboer.

Behandling af dødsbo

Når en person afgår ved døden, er der en lang række spørgsmål og praktiske ting, som arvingene skal tage stilling til og forholde sig til. Et af de første spørgsmål, der melder sig, er, hvordan boet skal behandles, herunder om det skal ske som et bobestyrer bo, ved privat skifte, ægtefælleudlæg eller boudlæg.

Hvem arver

For bedst at vurdere hvordan et dødsbo skal behandles, kan det derfor være nødvendigt at skabe klarhed over, hvem der er arvinger og hvilke aktiver og passiver, der er i dødsboet. Vi tilbyder altid et uforpligtende formøde med henblik på at få klarlagt om og hvordan vi kan hjælpe, samt hvordan boet behandles bedst muligt.

Vi bistår med at få klarlagt, hvis der er særlige hensyn afdøde har givet udtryk for, hvis afdøde eksempelvis havde særbørn, eller hvis der ved testamente er truffet beslutning om en særlig fordeling af arven.

Frister for dødsboer

Ved behandling af dødsboer er der en lang række frister for dødsboets behandling, herunder for indsendelse af åbningsstatus, afklaring af om dødsboet er skattepligtigt, indrykning af proklama og udarbejdelse af boopgørelse.

Vi sørger for, at samtlige frister overholdes, og at bobehandlingen tilrettelægges således, at omkostningerne begrænses bedst muligt.

Kontakt Advokat Stephanie Schultz Lundberg for yderligere information her.