Forretningsbetingelser og persondata

Brunse Mæhlisen Advokatfirma (CVRnr. 37289205) efterlever Advokatsamfundets regler for god advokatskik og advokatetik. Vores rådgivning baseres på dansk ret, og vi er underlagt regler om forebyggelse af hvidvask. Advokater ved Brunse Mæhlisen Advokatfirma er alle beskikket som advokat ved Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets fastsatte regler ved Codan Forsikring A/S. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til os eller Codan Forsikring A/S under vort CVR-nr.: 37289205.

Alle sager vi påtager os, uanset om det er for private eller erhvervsdrivende, er omfattet af vores forretningsbetingelser og underlagt vores retningslinjer for behandling af persondata, som du finder her: Forretningsbetingelser og Behandling af persondata

Selvom vi bestræber os på at yde en åben og troværdig rådgivning, så der ikke opstår misforståelser eller tvister imellem os og vore kunder, kan du som kunde altid kontakte os, hvis der er noget, du er utilfreds med. Du har også mulighed for at klage over vort arbejde eller salærets størrelse til:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28,
1306 København K
Tlf.: 33969798
E-mail: [email protected]

Du kan læse mere på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnævnet.dk.