Selskabsret

Selskabsstiftelse

At drive virksomhed er ikke blot et spørgsmål om at stifte et selskab så billigt som muligt. Vores mangeårige erfaring og daglige berøring med rådgivning af erhvervsklienter gør, at vi kan bistå dig fra start til slut. Vi er med, når du skal stifte dit selskab, og vi rådgiver om valget mellem eksempelvis et ApS, A/S, IVS eller andre selskabskonstruktioner.

Vi rådgiver tillige vedrørende valg af struktur, herunder om der skal oprettes et holdingselskab, og vi samarbejder tæt med revisorer i forhold til det samlede setup og finansiering.

Ejeraftaler

Såfremt I er flere, som ejer selskabet i fællesskab, har vi indgående erfaring med udarbejdelse af ejeraftaler, der regulerer de interne forhold, herunder forhold til mindretals ejere.

Vi er med, når selskabet skal modnes og klargøres til salg, herunder når hele eller dele af selskabet sælges ved et aktivsalg eller salg af anparter, ligesom vi kan yde rådgivning vedrørende medarbejderoptioner og fastholdelse af betydningsfulde medarbejdere.

Vi rådgiver ligeledes, når ejerkredsen på grund af uenighed skal splittes op, eller hvis virksomheden skal sælges eller opkøbe andre virksomheder.

Omdannelse af virksomhed

Hvis virksomheden skal omdannes fra eksempelvis et ApS til et A/S, er vi vant til at samarbejde med selskabets revisor, og bistår med både skattefrie og skattepligtige omdannelser herunder spaltning eller fusion.

Generationsskifte og skat

Vi er vant til at bistå med forberedelse og gennemførelse af et generationsskifte, hvor virksomheden bringes videre til yngre kræfter, og når blot denne proces tilrettelægges i fornuftig tid, kan den ofte gennemføres uden betaling af store kontante beløb, hvis virksomheden ønskes videreført som et generationsskifte til børn. Der kan være flere forhold at tage i betragtning, herunder hvordan processen tilrettelægges rent skattemæssigt. Vi samarbejder aktivt med revisor herom, og rådgiver om brugen af ansvarlige lån, a- og b-anparter samt fordeling af stemmerettigheder og ret til udbytte.

Kontakt Advokat Jakob Brunse Mæhlisen for yderligere information her.