Retssager

De fleste mennesker undgår heldigvis at blive part i en retssag. Desværre er der en tendens til, at flere tvister ender i en retssag, og måtte du være så uheldig at blive involveret i en retssag uanset om, det er mod en person, en offentlig myndighed, et selskab eller på anden vis, kan du være sikker på, at vi altid udøver en professionel og nærværende rådgivning, der inkluderer både juraen samt dine personlige forhold.

Hvordan foregår en retssag

Der er mange frister i en retssag og retssager omfatter bl.a. stævning og svarskrift samt påstandsdokumenter og forberedelse af selve hovedforhandlingen, hvor vidner afhøres, inden sagen endeligt afgøres.

Vi bistår altid med en gratis vurdering af din sag, og om du kan opnå fri proces eller hjælp fra din retshjælpsforsikring til at dække de udgifter, der måtte være ved en retssag. Vi har møderet for samtlige danske domstole med henblik på at kunne repræsentere dig, uanset på hvilket trin din retssag befinder sig.

Ud over den konkrete tvist som sagen omhandler, gælder en lang række formalia vedrørende førelse af retssager, og vi sikrer dig en kompetent og professionel rådgivning, hvor vi sikrer at udnytte de muligheder, der er for at fremme din sag bedst muligt.

Kontakt Advokat Stephanie Schultz Lundberg for yderligere information her.