Markedsføring- og persondataret

Vi har en mangeårig erfaring med rådgivning af erhvervsklienter indenfor Immaterialretten og Markedsføringsretten, herunder udarbejdelse af kontrakter og vurdering af overholdelse af Markedsføringslovens regler, samt brugen af persondata og koblingen mellem Markedsføringsloven og Persondataloven.

Markedsføring via e-mail og sociale medier

Vi yder rådgivning om overholdelse af god markedsføringsskik, uanmodede henvendelser, markedsføring via e-mail, samt i hvilket omfang en virksomhed må benytte viden og information om sine kunder til markedsføring via sociale medier, herunder Facebook, Instagram m.fl.

Vi har erfaring med at føre sager for Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet tillige med, at vi jævnligt har ført sager for de danske domstole vedrørende sager om krænkelse af Ophavsretsloven og Markedsføringsloven.

Vi bistår virksomheder med at forsvare sig mod påståede krænkelser af ophavsrettigheder, designrettigheder, brugsmodeller og Markedsføringsloven, og tilbyder altid en uforpligtende og umiddelbar vurdering af, om et givent produkt kan udgøre en krænkelse.

Registrering af varemærker

Vi tilbyder rådgivning vedrørende registrering og beskyttelse af rettigheder herunder registrering af brugsmodeller, logoer, forretningskendetegn m.m. i form af registrering af varemærker og designrettigheder, uanset om beskyttelsen skal være national eller international.

Kontakt Advokat Jakob Brunse Mæhlisen for yderligere information her.