Kontrakter

Alle mennesker indgår næsten dagligt kontrakter af den ene eller anden art. Det kan være alt lige fra mundtlige aftaler til aftaler pr. e-mail, telefon eller brev. En kontrakt er ikke nødvendigvis et skriftligt dokument underskrevet af begge parter, men derfor bør det alligevel nøje overvejes, hvad konsekvensen er af at indgå en aftale uanset form og omfang.

Er en aftale bindende?

Når vi rådgiver vores kunder om indgåelse af aftaler, sker det med ønsket om, at den aftale der indgås aldrig skal findes frem fra skuffen, idet så har vi haft succes med at rådgive om indgåelsen af en klar og forståelig aftale. Nogen gange går tingene dog ikke altid så nemt, hvorfor vi bistår med rådgivning og fortolkning af aftaler herunder vurdering af konsekvenserne, når der opstår en situation, som ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

Derudover har vi stor erfaring med altid at stille de rigtige kritiske spørgsmål til en aftale for at identificere eventuelle svagheder eller tvivlsspørgsmål til en given kontrakt for at få disse identificeret og drøftet, inden en eventuel tvist opstår.

Misligholdelse af kontrakter

Vores rådgivning omfatter også, hvordan en part forholder sig, hvis en part misligholder sin aftale. Uanset at Aftaleloven, Købeloven eller andre love foreskriver hvornår og hvordan misligholdelse håndteres, vil det altid skulle vurderes i forhold til de konkrete forhold. Vi bistår med øjeblikkeligt at få processen gjort tydelig, således at vores kunder effektivt og dokumenterbart kan påberåbe sig en misligholdelse og tage de forholdsregler, som kontrakten eller lovgivnignen giver mulighed for.

Vi rådgiver bl.a. om indgåelse af samarbejdsaftaler, agentaftaler, eneforhandlerkontrakter, leverandøraftaler og gennemfører jævnligt risikoanalyser af kontrakter.

Kontakt Advokat Jakob Brunse Mæhlisen for yderligere information her.

KE8A7039_7